Levigatul și tratarea acestuia

Ce este levigatul?

Levigatul se formează în mare parte prin infiltrarea apei în masa de deșeuri si prin procesul natural de descompunere a substanțelor organice din deșeuri, așa numita percolare a deșeurilor. Acesta se colectează printr-un sistem de drenare si este transmis către stația de tratare a levigatului din incinta depozitului. Stația de tratare preia levigatul din sistemul de drenare, apa uzată din grupurile sanitare si apa din sistemul de drenare a apei de suprafață. Realizarea stației de tratare a levigatului are ca scop protejarea mediului împotriva contaminării cu compușii din levigat. Se respectă astfel prevederile Directivei Europene privind depozitele de deseuri si ale Directivei Cadru a Uniunii Europene privind apa. Conform acestor acte legislative, numai apa rezultată din tratarea levigatului poate fi evacuată dintr-un depozit ecologic de deșeuri, iar apa rezultata in urma tratării levigatului cu Stația de Tratare va îndeplini normele impuse de NTPA-001 pentru deversare in receptori naturali.

De obicei levigatul are un conținut ridicat de substanțe organice, compuși de azot, cum ar fi NH4-N, metale grele, acizi halogenați și multe alte componente dizolvate (inclusiv gaze) sau aflate în suspensie.

Stațiile de osmoză inversă

CEA MAI LA ÎNDEMÂNĂ METODĂ DE TRATARE A LEVIGATULUI

De mai bine de trei decenii, tehnica pe bază de osmoză inversă a jucat un rol important în tratarea levigatului de la depozitele de deșeuri. Prin acest procedeu toți contaminanții din levigat sunt îndepărtați. Ca regulă, concentraţia poluanților este redusă sub valorile standardelor pentru apa potabilă. Folosirea sistemelor pe bază de osmoză inversă pentru tratarea levigatului prezintă avantaje majore față de alte tehnologii (operare aproape complet automatizată, evitarea consumului de chimicale, spațiu necesar mult mai mic decât in cazul sistemelor SBR sau MBR, costuri de operare mai mici, etc.).APLICAȚII

Stațiile de osmoză inversă pe care le oferim nu sunt standardizate. Ele sunt proiectate și executate în funcție de specificul fiecărei aplicații. Astfel, modulele de filtrare pot fi de tip spiral wound sau disk tube. Stațiile pot fi gândite pentru o gamă de aplicații care se extinde de la desalinizarea apei de mare, cu producere de apă potabilă, până la tratarea lichidelor cu încărcări ridicate de contaminanți, cum sunt apele industriale sau levigatul de depozit.

Principalul tip de module utilizate sunt cele de tip DT "easy click" și cele "CD", care combină rata ridicată de recuperare (randamentul)
cu ușurința în mentenanța stației, respectiv schimbarea membranelor. Pentru diverse aplicații furnizăm și module SW "spiral wound".O aplicație interesantă este industria vinurilor. În anii ploioși, prin osmozare este extrasă o parte din apa din must, menținându-se astfel parametrii glucidici și flavonoidici corecți ai acestuia, respectiv calitatea vinului care va fi produs. Aceste unități pot fi construite în varianta mobilă, pentru a putea fi deplasate cu mai multă ușurință acolo unde este nevoie de ele.