Stații modulare IWOX

seria iwox

IWOX® Premium este o stație de epurare modulară în trei trepte, pentru ape menajere. Aceasta utilizează procese biologice naturale pentru o tratare eficientă a apei reziduale. Construcția este compactă și este înglobată într-un sistem de rezervoare. Este destinată sectorului casnic, pentru locuri unde nu există acces la rețeaua de canalizare sau unde se dorește independența față de utilitățile publice.